097-191-4262 [email protected]

เปิดรับสมัครนิสิต

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท สยามไอที (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาฝึกงานทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเรา เรียนรู้ประสบการณ์จริง ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในงาน เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

Mobile Developer Team

iOS , Android , IONIC , Flutter

Web Developer Team

AngularJS , Node.JS , Laravel , JAVAScript

Startup Team

Devops , FullStack , LineOA

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยการส่ง RESUME และ จัดส่งรายละเอียด หน่วยงาน สาขา ที่ต้องการสมัคร พร้อมใส่รายละเอียดของท่าน

เข้ามาที่ Email: [email protected]

บริษัท สยามไอที (ประเทศไทย) จำกัด

สาขา 386/40 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 097-191-4262 K.Palm,

095-464-8236 K.Voon

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ ( RESUME )

2. สำเนา Transcript ฉบับล่าสุด หรือ เกรดออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

น้องๆ นักศึกษาฝึกงานสามารถเลือกอยู่ฝ่ายงานที่ตรงกับสิ่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน Programing หรือ Design โดยเราให้อิสระกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการออกความเห็นและมีส่วนร่วมกับการตัดสินในโครงการที่รับผิดชอบ เราพร้อมรับและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา เข้าร่วมงานกับทางเรา

นอกจากนี้ทางเราพร้อมยินดี ส่งเข้า อบรมและประกวด การแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ รวมกับในอีกหลายองค์กรชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้แด่นักศึกษาที่ร่วมเป็น Internship กับเรา